Stowarzyszenie
Ubezpieczonych
Lubelszczyzny
Tuesday, 5 March 2024r.
Witaj na naszej stronie


kim jesteśmy

Stowarzyszenie Ubezpieczonych Lubelszczyzny powstało jako inicjatywa związana z możliwością skorzystania z tego typu ubezpieczeń, z których nie można skorzystać indywidualnie. Wychodząc naprzeciw potrzebom powstała instytucja, dzięki której jej członkowie mają kilka opcji do wyboru.

nasza misja

Stowarzyszenie na na celu promować ubezpieczenia, w tym przede wszystkim ubezpieczenia grupowe. Wiąże się z tym oferta dla członkow Stowarzyszenia, umożliwiająca skorzystanie z ubezpieczenia grupowego ze wszystkimi dodatkowymi świadczeniami.

nasze cele

Postawiliśmy sobie za cel promocję i wspieranie ubezpieczeń, rozwój rynku ubezpieczeń, opiniowanie i badanie rynku ubezpieczeń, oraz wspieranie rozwoju regionu i społeczności lokalnej. W Stowarzyszeniu działają przedsiębiorcy oraz osoby aktywnie działające na rzecz rozwoju lubelszczyzny, jak i innych regionów Polski.SUL ©2024
Kontakt: tel.: +48 503 372 104, email: info@sul.pl